Wyszukiwanie wielokrotne wg pliku csv, xls lub xlsx
IT EN PL
Wyszukiwanie wielokrotne wg pliku csv (rozdzielony przecinkami), xls lub xlsx
Instrukcja przesyłania pliku CSV

Przed przesłaniem pliku csv należy sprawdzić czy jest on zgodny z poniższą specyfikacją:

- Umieść kody produktów w kolumnie o nazwie kod produktu

- Upewnij się, że w każdym wierszu kolumny jest tylko jeden kod

- Plik należy zapisać w formacie CSV (rozdzielony przecinkami)

Instrukcja przesyłania plików xls lub xlsx

Przed przesłaniem pliku Excel (arkusz kalkulacyjny) należy sprawdzić czy spełnia następujące kryteria:

- Umieść kody produktów w kolumnie o nazwie kod produktu

- Upewnij się, że w każdym wierszu kolumny jest tylko jeden kod

- Plik należy zapisać w formacie xls lub xlsx (arkusz kalkulacyjny)